М.М.Талғатбек, Ұлы Отан тұтқындар мәселесі

М.М.Талғатбек, Ұлы Отан тұтқындар мәселесі

М.М.Талғатбек, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тұтқындар мәселесі

Миллиондаған адамның өмірін жалмаған, əрі мерейін үстем еткен
со ғыс халық санасынан ұмытылған жоқ. «Ер басына күн туып, етігімен қан кешкен, ат басына күн туып, ауыздықпен су ішкен» ауыр сын кезең де, біздің ондаған мың жерлестеріміз, кешегі ортақ Отанымыздың бос тан ды ғы мен тəуелсіздігі үшін, жер бетінде бейбіт өмір орнауы жолында кеуделерін оққа тосты. Соғыс жылдары Қазақстанда 14 ат қыштар, 6 атты əскер дивизиясы жəне 7 атқыштар бригадасы жа сақ тал ды. Олар дың бəрі де қысқа мерзімді жаттығудан кейін кезек-кезек май данға аттандырылып жатты. Жалпы, қазақстандық жауынгерлер шай қаспа ған бірде-бір майдан болмаған шығар.

Предыдущая Қ.Түменбай, Бұқа баққан қыз
Следующая М.Жұмабаев, Өлендер

 

Top