М.Сұлтанқожаұлы, Өлеңдер

М.Сұлтанқожаұлы, Өлеңдер

Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Өлеңдер

Толғау
Әлемге толса көкірек,
Ашылар көзі сананың.
Құлақ салсаң, жақсылар,
Азырақ сөзді жазамын.
Көрейін мен де толғанып,
Келгенінше шаманың.
Дүбірге қызған жүйріктей,
Қызып тұр әзір табаным.
Айтқан сөзің бармайды,
Көңіліне наданның.
Аспан – жердей парқы бар

Предыдущая М.Өтемісов, Өлеңдер
Следующая М.Байғұт, Жемелек

 

Top